Basisopleiding EHBO klassikaal

Basisopleiding Eerste Hulp, klassikaal les
Deze cursus is bestemd voor mensen, die de basis van de Eerste Hulpverlening willen leren. Er is geen speciale vooropleiding vereist.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen en shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Kleine letsels
 • Temperatuurletsels
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Aanvullende informatie

 • Lesstof: het Oranje Kruis Boekje, volgende de laatste druk
 • Aantal avonden: 12 lesavonden van 2,5 uur + 1 examenavond = totaal 13 avonden
 • De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 12 cursisten.
 • Examen: U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door 2 examinatoren en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.
 • Geldigheid: 2 jaar. Het diploma kan voor 2 jaar worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet.
 • Het is wel mogelijk om bij minder deelnemers een cursus te starten. De totale kosten zullen dan verdeeld worden over het aantal deelnemers en zullen dus hoger zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid opleidingen.

NB.  LOTUS = Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer.