Bemiddeling BHV

De cursus BHV wordt niet door de vereniging gegeven. Wij bemiddelen tussen opleider en cursist. De opleiding wordt verzorgd door Bob Halmingh.

De opleiding Bedrijfshulpverlener worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. Hierdoor wordt de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd.

Voor wie?
De opleiding “Bedrijfshulpverlener” is bestemd voor de werknemer, die is (of wordt) gevraagd / aangewezen voor de taak van bedrijfshulpverlener overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet. De opleiding bestaat uit twee delen, t.w. Eerste Hulp en Brand & Ontruiming.

Hij/zij is na het volgen van de opleiding in staat om de BHV-taken goed uit te voeren.

Deze taken zijn:

  • het verlenen van eerste hulp (bij ongevallen);
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van ongevallen;
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

De totale cursus omvat 2 x 2 dagdelen (EH & BO), beide delen worden afgesloten met een toets. Deze erkende opleiding vormt de basisopleiding volgens de normen van het “Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening”.

Locatie
De lessen worden verzorgd op de “eigen” locatie van de opdrachtgever of op een specifiek voor dit doel uitgeruste en ingerichte locatie.

Kosten
De kosten voor de opleidingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Indien u geïnteresseerd bent, vraagt u dan vrijblijvend informatie en/of kostenopgave aan door contact op te nemen met het bestuurslid opleidingen.