BLS / AED

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekent als reanimeren.
Ieder week worden in ons land ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen, staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt.

Reanimatie, hartmassage in combinatie met beademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens zo belangrijk.
Het duurt meestal 15 minuten voordat een ambulance ter plaatse is. Juist dit kwartier is van levensbelang. Wordt in deze tijd het slachtoffer gereanimeerd, dan stijgen zijn overlevingskansen. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren.

Bediener AED
In een aantal gevallen is het reanimeren niet voldoende om een slachtoffer goed te reanimeren maar is het noodzakelijk om het hart zijn normale ritme terug te geven.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is in staat om via een gecontroleerde schok te helpen dat ritme te herstellen.

De huidige apparatuur met speciale computertechniek is in staat om eerst een analyse uit te voeren en vervolgens al dan niet een schok aan te bevelen en vervolgens een schok toe te dienen. Het apparaat is zodanig ontworpen dat ook niet-medisch geschoold personeel met succes met het apparaat kan omgaan.

De NRR
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) is een nationaal samenwerkingsverband van organisaties die zich met reanimatie en reanimatieonderwijs bezighouden. De NRR is bepalend voor de inhoud van het reanimatieonderwijs. Op deze manier wordt bevorderd dat het reanimatieonderwijs in ons land op eenduidige wijze plaatsvindt.

In de cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. U leert het slachtoffer borstcompressies (hartmassages) te geven, te beademen en een AED te gebruiken. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:

 • BLS
 • AED
 • Verslikking
 • Stabiele zijligging

Wanneer u een BLS / AED cursus hebt gevolgd en deze met succes volbracht hebt, wordt u door ons geregistreerd en ontvangt een certificaat van de NRR/ERC.

Aanvullende informatie

 • Lesstof: Richtlijnen 2015 voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de CPR
  Guidelines 2015 van de European Resuscitation Council (ERC) en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010. De richtlijnen zijn
  20 januari 2016 gepubliceerd op het Reanimatie congres 2015.
 • Aantal avonden: 1 lesavond van 4 uur
 • De groepsgrootte is maximaal 6 cursisten.
 • Geldigheid: 2 jaar. Deelnemers moeten jaarlijks herhalingslessen volgen om het certificaat geldig te houden.
 • Het is wel mogelijk om bij minder deelnemers een cursus te starten. De totale kosten zullen dan verdeeld worden over het aantal deelnemers en zullen dus hoger zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid opleidingen.