Eerste hulp aan kinderen

Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

Deze opleiding is speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp aan kinderen. U leert hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan kinderen bij stoornissen van de vitale functies en plaatselijk letsel. U krijgt inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, zoals lichaamsbouw en gedrag van kinderen bij ongevallen en ziektes. U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder kinderen bedreigen en de wijze waarop deze gevaren kunnen worden bestreden en voorkomen. Reanimatie en AED aan kinderen zijn een onderdeel van deze cursus.

  • In een aantal lessen wordt eerst ingegaan op de basiskennis Eerste Hulp, daarna richt de aandacht zich volledig op Eerste Hulp aan kinderen.
  • De cursus wordt gegeven in 4 lessen van 4 uur.
  • De cursus wordt afgesloten met een examen en voldoet aan de eisen van het Oranje Kruis en daarmee volledig aan de eisen die de GGD stelt aan o.a. gastoudergezinnen.
  • De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 12 cursisten.
  • Bij de cursus hoort een cursusboek. Dit zal op de eerste cursusdag worden uitgereikt.
  • Het is wel mogelijk om bij minder deelnemers een cursus te starten. De totale kosten zullen dan verdeeld worden over het aantal deelnemers en zullen dus hoger zijn.

Voor beide cursussen geldt:

  • Lesstof: het Oranje Kruis Boekje Eerste Hulp aan kinderen, volgende de laatste druk
  • Geldigheid: 2 jaar. Deelnemers kunnen jaarlijks herhalingslessen volgen om het diploma of de module geldig te houden.