Vereniging

Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit:

Functie Naam
Voorzitter Wubbo Daniels
Secretaris Anja van Duren
Penningmeester Elsiena Lanting
Opleiding Meike Molema – van der Laan
Evenementen Jacob Borgman
Materiaalbeheer Johan Middel
Informatie Vacant

Contributie

De contributie wordt betaald voor lidmaatschap van onze vereniging. Hierin zijn de kosten voor de vervolglessen evenals de kosten voor de diplomaverlenging inbegrepen. De kosten voor koffie / thee zijn hier niet bij inbegrepen. Niet tijdig opzeggen (voor 1 september, dus ook wanneer er niet is herhaald) ontheft u niet van deze verplichting.

De kosten bedragen €32,50 voor de vervolglessen EHBO. De contributienota wordt begin van het cursusjaar verstuurd.

Leslocatie

Alle cursussen worden gegeven in het dorpshuis van Muntendam:

De Menterne
Julianaplein 1
9649 BX Muntendam
0598 616676

IBAN nummer: NL91RABO0306221500