Vervolglessen

Deze lessen zijn bestemd voor mensen, die al in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulpverlener.

Tijdens de lessen wordt dieper ingegaan op de verlening van de Eerste Hulp, ook wordt ruime aandacht besteed aan het verkrijgen van meer praktische ervaring in die hulp.

De lessen worden gegeven in het najaar. Er kan een keuze worden gemaakt uit de lessen op maandagavond, dinsdagavond of 1 zaterdag. De lessen worden gegeven in 5 avonden. Er wordt een 6e avond per groep gepland voor de mensen die een les gemist hebben, zodat ze die kunnen inhalen.

Tevens wordt er een speciale avond georganiseerd, waarop we Lotusoefeningen (oneven jaar) gaan doen of iemand uitnodigen voor een lezing (even jaar).

Voor het verlengen van het diploma dienen jaarlijks de herhalingslessen te worden gevolgd. Aan het einde van elke cursusdag bepaalt de instructeur of iedere cursist de lesstof voldoende beheerst. Het actief deelnemen aan de herhalingslessen is tevens een voorwaarde om de geldigheidstermijn van het Diploma Eerste Hulpverlener te verlengen. In twijfelgevallen kan de instructeur een test afnemen.

Aanvullende informatie

  • Lesstof: het Oranje Kruis Boekje, volgende de laatste druk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid opleidingen.

NB.  LOTUS = Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer.